شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان - Organizational Chart

بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 2
بازدید هفته صفحه : 10
بازدید ماه صفحه : 45
بازدید سال صفحه : 286
بازدید امروز سایت : 2980
بازدید هفته سایت : 23644
بازدید ماه سایت : 106190
بازدید سال سایت : 660503

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

دفتر بازار برق

درباره:

- ايجاد هماهنگي لازم وكنترل ونظارت برعملكرد كارشناسان توليد ، مصرف ، درآمد وبودجه

- نظارت بر عملكرد گردش روزانه بازار و بررسي نتايج وارائه پيشنهادات لازم جهت بهود روند كار

- نظارت وكنترل برقراردادهاي توليد وانتقال وبازارهاي جانبي وبررسي راههاي امكان افزايش درآمد وكاهش هزينه ها

- بررسي وايجاد هماهنگي هاي لازم در بخش توليد ( بررسي هزينه هاي توليد نيروگاهي وبرنامه ريزي تعميرات

- اساسي و دوره اي ) جهت كاهش خاموشيها وخروجيهاي واحد نيروگاهي جهت بهره برداري بهينه بررسي وايجاد هماهنگي لازم با بخش هاي انتقال جهت بهره برداري بهينه از شبكه انتقال

- بررسي عملكرد بازارهاي مختلف موجود در ساير كشورها واستفاده از تجربيات آنها جهت بهبود كارايي و افزايش بهره

- وري به منظور افزايش درآمد شركت كنترل ريالي عمليات خريد وفروش وتهيه روشهاي اجرايي براي تطبيق با بودجه مصوب شركت


مسئول:
محسن بابازاده (مشخصات فرد )


جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .