پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

عنوان: مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
نام: ابراهيم
نام خانوادگی: قنبري ملاسرائی
ایمیل: ghanbari [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33328444
دانشگاه: مرکز آموزش مدیریت دولتی گیلان
رشته و گرایش تحصیلی: كارشناسي ارشد مديريت صنعتي


5.3.12.0
V5.3.12.0