تماس با حراست

 

لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق شماره و آدرس ذیل اطلاع رسانی نمایید:

شماره تلفن حراست: 33320956-013

آدرس: رشت چهارراه قدس - شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان - کد پستی 18775-41377 - دفتر حراست و امور محرمانه


6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0