امور دیسپاچینگ

سمت: مدیر امور دیسپاچینگ
آقای مهندس کامبیز  اسماعیل نیا
ایمیل: k.esmaeilnia [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33664040
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق- قدرت

سابقه خدمت دولتی: 24 سال

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0