پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تماس با نویسندگان صفحات سایت

 

ردیف موضوع مسئول بارگذاری آدرس ایمیل شماره تماس
1 نشریه پیک برق رضا مقدادی R.Meghdadi [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3379

اخبار
روابط عمومی الکترونیک
گالری تصاویر
2 اخبار حسین امید خواه H.Omidkhah [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3374

3 نشریه کاوشگر حجت فرزام H.Farzam [at] gilrec [dot] co [dot] ir 013-33663321
4 آمار نسیبه شریف نژاد N.Sharifnejad [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3218

5 ندا حاجتی مقدم N.Moghaddam [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3290

6 مناقصه و مزایده فرشید نیک شناس F.Nikshenassh [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3222

7 تحقیقات طاهر قمی تبار T.Ghomi [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3352

8 کارگروه بهینه سازی خطوط روح الله رهبر R.Rahbar [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3248

9 G.I.S محمد نوروزی M.Norouzi [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3285

10 کارگروه جابجایی تجهیزات بابک جعفریان B.Jafarian[at] gilrec [dot] co [dot] ir 013-33661773
11 مسئول فنی وب سایت هادی حجتی ICT [at] gilrec [dot] co [dot] ir

013-33325001-6

داخلی 3283


آخرین بروزرسانی: 1398/02/28


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0