پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده و مناقصه
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
9811006عملیات اجرایی لوله گذاری و فنس کشی محوطه اداره کل منابع طبیعی استان گیلان مناقصه 1398/05/151398/09/041398/05/201398/06/04مشاهده اطلاعات کامل
9812007فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه مخابراتی انتقال و فوق توزیع فراخوان 1398/11/281399/03/171398/12/011398/12/17مشاهده اطلاعات کامل
9811005خرید سیم های هادی بخشی از خطوط فوق توزیع و انتقال گیلان آسیب دیده در زمستان 95 دو مرحله ای 1398/11/131398/11/131398/11/131398/11/13مشاهده اطلاعات کامل
9811002مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مفصل های خط 63 کیلو ولت سه مداره عضدی-آج بیشه-ملت مناقصه 1398/05/281398/09/251398/06/051398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
9712013فراخوان ارزيابي کيفي احداث نيروگاه خورشيدي جهت تأمين 20 درصد از انرژي مصرفي ساختمان ستاد مناقصه 1398/11/021399/02/291398/11/131398/11/29مشاهده اطلاعات کامل
9812008فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه خدمات بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع فراخوان 1398/10/291399/02/211398/11/061398/11/21مشاهده اطلاعات کامل
9811012 طراحی،تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی توسعه پستهای 63/20 کیلو ولت فومن و شهید انصاری لنگرود مناقصه 1398/10/241398/10/241398/10/241398/10/24مشاهده اطلاعات کامل
9811009خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/63/230 کیلوولت 200 مگاولت آمپر و دو دستگاه ترانسفورماتور کمکی 500 کیلوولت آمپر و دو دستگاه ترانسفورماتور زمین 1445 آمپر دو مرحله ای 1398/10/221398/10/221398/10/221398/10/22مشاهده اطلاعات کامل
9811014خدمات علف چینی،باغبانی و نظافت پستهای انتقال و فوق توزیع و انبارهای برق گیلان فراخوان 1398/10/221399/02/141398/10/301398/11/14مشاهده اطلاعات کامل
9812003عملیات ساختمانی 41 دستگاه فونداسیون اتصالات خطوط 63 کیلو ولت پست غرب رشت فراخوان محدود 1398/09/121399/01/021398/09/161398/10/02مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4
   آرشيو

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0