گزارش عملکرد دستگاه
تاریخ انتشار : 1403/02/17 تاريخ ايجاد : 1403/02/17 اندازه پرونده: 4572471 bytes خلاصه

                                                               

       خلاصه وضعیت            اینفوگرافی برق گیلان از نظر آمار 1402       دانلود فایل اکسل کارنامه سال 1402

  تاریخ انتشار : 1402/04/04 تاريخ ايجاد : 1402/04/04 اندازه پرونده: 3797412 bytes خلاصه

                                                              

            خلاصه وضعیت            اینفوگرافی برق گیلان از نظر آمار 1401     دانلود فایل اکسل کارنامه سال 1401

   تاریخ انتشار : 1401/02/26 تاريخ ايجاد : 1401/02/26 اندازه پرونده: 3476822 bytes خلاصه

                                                               

             خلاصه وضعیت            اینفوگرافی برق گیلان از نظر آمار 1400     دانلود فایل اکسل کارنامه سال 1400

    تاریخ انتشار : 1400/03/09 تاريخ ايجاد : 1400/03/09 اندازه پرونده: 4942684 bytes خلاصه

                                                                

              خلاصه وضعیت            اینفوگرافی برق گیلان از نظر آمار 1399     دانلود فایل اکسل کارنامه سال1399

     تاریخ انتشار : 1399/02/22 تاريخ ايجاد : 1399/02/22 اندازه پرونده: 2888491 bytes خلاصه

                                                                                    

                                     خلاصه وضعیت                          دانلود فایل اکسل کارنامه سال1398

      

      

      

      تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/30 اندازه پرونده: 2282924 bytes خلاصه
       تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4555323 bytes خلاصه
        تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 7189667 bytes خلاصه
         تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 2712891 bytes خلاصه
          تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3930755 bytes خلاصه
           صفحه1از212.بعدي.برو

           6.1.10.0
           گروه دورانV6.1.10.0