پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزارش عملکرد دستگاه
تاریخ انتشار : 1398/02/30 تاريخ ايجاد : 1398/02/30 اندازه پرونده: 2282924 bytes خلاصه

کارنامه آماری سال 1397

 

دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1397

  تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4555323 bytes خلاصه

  کارنامه آماری سال 1396

  دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1396

   تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 7189667 bytes خلاصه

   کارنامه آماری سال 1395

    تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 2712891 bytes خلاصه

    کارنامه آماری سال 1394

     تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3930755 bytes خلاصه

     کارنامه آماری سال 1393

      تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3332939 bytes خلاصه

      کارنامه آماری سال 1392

       تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4551501 bytes خلاصه

       کارنامه آماری سال 1391

        تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4068202 bytes خلاصه

        کارنامه آماری سال 1390

         تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4716854 bytes خلاصه

         کارنامه آماری سال 1389

          تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 377401 bytes خلاصه

          <p>کارنامه آماری سال 1388</p>


           5.5.8.0
           گروه دورانV5.5.8.0