پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مراجعه کننده محترم، لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست، قبض و یا پیامک ارسال شده در خصوص پرداخت قبض را مطالعه نمایید و در صورتیکه در آن عنوان "شرکت توزیع نیروی برق گیلان" درج شده است به پورتال شرکت مربوطه به آدرس https://gilanpdc.ir مراجعه نمایید. بدیهی است درخواست هایی که اشتباهاً در پورتال "شرکت برق منطقه ای گیلان" به ثبت رسیده باشند قابل پیگیری نخواهند بود.


جهت استفاده از خدمات مشترکین شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان باید با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که از دفتر خدمات مشترکین دریافت نموده اید وارد پورتال شوید در غیر اینصورت با خطای "اجازه استفاده نداريد" مواجه خواهید شد.


خدمات مشترکین

  • 13032117000 - ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین
  • 13032118000 - خدمات پس از برقراری انشعاب
  • 13032119000 - خدمات مرتبط با برقراری انشعاب

خدمات غیرمشترکین

  • 13032120000 - ارائه خدمات مرتبط با حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق
  • 13032121000 - ارائه خدمات نیروگاه های تولید پراکنده
  • 13032122000 - رسیدگی به درخواست های مراجعین شرکت های برق منطقه ای
  • 13082123000 - ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های برق منطقه ای به پژوهش ها

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0