دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات
mr-satari.jpg

سمت: مدیر دفتر فناوري ارتباطات و  مدیریت اطلاعات
آقای حامد مجرد ستاری
ایمیل: h.msatari [at] gilrec [dot] co [dot] ir
شماره تلفن: 33320012-013

رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

سابقه خدمت دولتی: 15 سال

 

 وظایف دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات:

- تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریتی نظارت و اجرای فعالیتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت

- بازبینی و اصلاح فرآیندهای کسب و کار در حوزه های تحت پوشش سیستم های اطلاعاتی جهت انجام پروژهای توسعه سیستم های اطلاعاتی

- ایجاد بستر ارتباطی مطمئن جهت تبادل اطلاعات بین شرکت و توانیر و دیگر شرکت های صنعت برق

- بررسی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ارتباطی طرح های ICT شرکت

- مطالعه و تحقیق مستمر در زمینه آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ارتباطی

- همکاری در برگزاری مناقصات مربوط به نصب و راه اندازی و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی شبکه

- همکاری با کارگزاران ذیربط جهت نصب، راه اندازی،تنظیم و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای خریده شده

- مطالعه و تحقیق مستمر در زمینه آخرین دست آورد های مربوط به استانداردهای توسعه نرم افزار و ابزارهای توسعه

- فعالیت روزمره در جهت رفع وقایع سایت کامپیوتری مطابق با رویه مصوب

- امکان سنجی در مورد تامین نیازهای اینترنتی کلیه واحدهای شرکت و تهیه گزارشات مربوط


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0