پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات
مدیر دفتر فناوري ارتباطات

عنوان: مدیر دفتر فناوري ارتباطات
نام: آرش
نام خانوادگی: سهراب نیا
ایمیل: Sohrabnia [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33323050
دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق- الكترونيك

 

وظایف دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات:

- تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریتی نظارت و اجرای فعالیتهای مرتبط با فن آوری

- اطلاعات و ارتباطات در شرکت

- بازبینی و اصلاح فرآیندهای کسب و کار در حوزه های تحت پوشش سیستم های اطلاعاتی جهت

انجام پروژهای توسعه سیستم های اطلاعاتی

ایجاد بستر ارتباطی مطمئن جهت تبادل اطلاعات بین شرکت و توانیر و دیگر شرکت های صنعت برق

بررسی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ارتباطی طرح های ICT شرکت

مطالعه و تحقیق مستمر در زمینه آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ارتباطی

همکاری در برگزاری مناقصات مربوط به نصب و راه اندازی و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی شبکه

همکاری با کارگزاران ذیربط جهت نصب، راه اندازی،تنظیم و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای خریده شده

مطالعه و تحقیق مستمر در زمینه آخرین دست آورد های مربوط به استانداردهای توسعه نرم افزار و ابزارهای توسعه

فعالیت روزمره در جهت رفع وقایع سایت کامپیوتری مطابق با رویه مصوب

امکان سنجی در مورد تامین نیازهای اینترنتی کلیه واحدهای شرکت و تهیه گزارشات مربوط


5.3.12.0
V5.3.12.0