امور انتقال نیرو

سمت: مدیر امور انتقال نيرو
آقای مهندس زینال سلمان زاده
ایمیل: salmanzadeh [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33661216
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

سابقه خدمت دولتی: 35 سال

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0