قوانین مرتبط با کمیته سلامت اداری

 

ردیف

عنوان

مشاهده و دانلود

حجم فایل

تاریخ درج فایل

1 قانون دائمی نمودن ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد 432KB 1399/12/06
2 مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 192KB 1399/05/20
3 دستورالعمل نحوه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان 70KB 1398/10/14
4 آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فسا 75KB 1396/12/28
5 آيين نامه اجرايي ماده ( 33 ) و ماده ( 8) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 142KB 1396/12/28
6 آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 150KB 1396/12/28
7 آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 47KB 1396/12/28
8 ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و شمول آن در صنعت برق 92KB 1396/12/28
9 دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري 652KB 1396/12/28
10 دستورالعمل حقوق و مزاياي كارمندان صنعت آب و برق 1 73KB 1396/12/28
11 دستورالعمل حقوق و مزاياي كارمندان صنعت آب و برق 2 111KB 1396/12/28
12 فرم رزومه بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري 48KB 1396/12/28
13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 4.18MB 1396/12/28
14 ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداري 110KB 1396/12/28
15 اطلاع رسانی قوانین مرتبط با خدمات الکترونیک مشاهده قوانین * 1400/04/27

 


6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0