بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 2
بازدید هفته صفحه : 9
بازدید ماه صفحه : 38
بازدید سال صفحه : 76
بازدید امروز سایت : 2819
بازدید هفته سایت : 23455
بازدید ماه سایت : 94586
بازدید سال سایت : 162519

دانلود آمار ماهیانه برق منطقه ای گیلان

دانلود آمار ماهیانه برق منطقه ای گیلان

 

سال 1397 تولید سیکل ترکیبی تولید نیروگاه لوشان تولید نیروگاهها خطوط فوق توزیع خطوط انتقال پست ها کارکنان
اسفند              
بهمن              
دی              
آذر              
آبان              
مهر

دانلود

1397/08/02

30KB

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

دانلود

1397/08/15

16KB

شهریور

دانلود

1397/07/03

30KB

دانلود دانلود

دانلود

1397/07/02

44KB

دانلود

1397/07/02

36KB

دانلود

1397/07/02

44KB

دانلود

1397/07/14

16KB

مرداد

دانلود

1397/06/05

30KB

دانلود

1397/07/18

35KB

دانلود

1397/06/21

43KB

دانلود

1397/06/14

39KB

دانلود

1397/06/14

36KB

دانلود

1397/06/14

43KB

دانلود

1397/06/14

16KB

تیر

دانلود

1397/05/04

30KB

دانلود

1397/07/18

35KB

دانلود

1397/05/20

43KB

دانلود

1397/05/14

46KB

دانلود

1397/05/14

36KB

دانلود

1397/05/14

46KB

دانلود

1397/05/14

16KB

خرداد

دانلود

1397/04/04

30KB

دانلود

1397/04/19

35KB

دانلود

1397/05/03

43KB

دانلود

1397/05/07

46KB

دانلود

1397/05/07

36KB

دانلود

1397/05/07

47KB

دانلود

1397/04/12

16KB

اردیبهشت

دانلود

1397/03/08

30KB

دانلود

1397/04/12

36KB

دانلود

1397/03/09

42KB

دانلود

1397/03/22

41KB

دانلود

1397/03/22

36KB

دانلود

1397/03/22

44KB

دانلود

1397/03/20

16KB

فروردین

دانلود

1397/02/05

30KB

دانلود

1397/02/22

37KB

دانلود

1397/02/20

42KB

دانلود

1397/02/31

42KB

دانلود

1397/02/31

37KB

دانلود

1397/02/31

45KB

دانلود

1397/02/18

16KB

آمار ماهیانه سال 1396
آمار ماهیانه سال 1395
آمار ماهیانه سال 1394
آمار ماهیانه سال 1393
آمار ماهیانه سال 1392
آمار ماهیانه سال 1391

توجه: تمامی فایلها با فرمت اکسل  می باشند.

آخرین بروزرسانی: 1397/08/15

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .