بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 4
بازدید هفته صفحه : 26
بازدید ماه صفحه : 86
بازدید سال صفحه : 86
بازدید امروز سایت : 5095
بازدید هفته سایت : 40623
بازدید ماه سایت : 84328
بازدید سال سایت : 84328

دانلود آمار ماهیانه برق منطقه ای گیلان

دانلود آمار ماهیانه برق منطقه ای گیلان

 

سال 1396 تولید سیکل ترکیبی تولید نیروگاه لوشان تولید نیروگاهها خطوط فوق توزیع خطوط انتقال پست ها کارکنان
اسفند              
بهمن              
دی

دانلود

1396/11/3

29KB

دانلود

1396/11/30

36KB

دانلود

1396/11/15

43KB

دانلود

1396/11/8

36KB

دانلود

1396/11/8

37KB

دانلود

1396/11/8

39KB

دانلود

1396/11/4

16KB

آذر

دانلود

1396/10/3

29KB

دانلود

1396/10/26

35KB

دانلود

1396/10/20

43KB

دانلود

1396/10/6

42KB

دانلود

1396/10/6

36KB

دانلود

1396/10/6

40KB

دانلود

1396/10/12

16KB

آبان

دانلود

1396/9/4

29KB

دانلود

1396/9/27

35KB

دانلود

1396/9/14

43KB

دانلود

1396/9/5

40KB

دانلود

1396/9/5

34KB

دانلود

1396/9/5

40KB

دانلود

1396/9/13

16KB

مهر

دانلود

1396/8/3

29KB

دانلود

1396/8/20

36KB

دانلود

1396/8/10

43KB

دانلود

1396/8/6

39KB

دانلود

1396/8/6

34KB

دانلود

1396/8/6

42KB

دانلود

1396/8/13

16KB

شهریور

دانلود

1396/7/4

29KB

دانلود

1396/7/15

35KB

دانلود

1396/7/26

42KB

دانلود

1396/7/12

39KB

دانلود

1396/7/12

34KB

دانلود

1396/7/12

36KB

دانلود

1396/7/15

16KB

مرداد

دانلود

1396/6/4

35KB

دانلود

1396/6/19

35KB

دانلود

1396/7/12

42KB

دانلود

1396/6/8

33KB

دانلود

1396/6/8

34KB

دانلود

1396/6/8

36KB

دانلود

1396/6/20

16KB

تیر

دانلود

1396/5/4

29KB

دانلود

1396/5/24

39KB

دانلود

1396/5/22

42KB

دانلود

1396/5/8

39KB

دانلود

1396/5/8

34KB

دانلود

1396/5/8

36KB

دانلود

1396/5/8

16KB

خرداد

دانلود

1396/4/6

35KB

دانلود

1396/4/11

39KB

دانلود

1396/4/20

40KB

دانلود

1396/4/7

39KB

دانلود

1396/4/7

35KB

دانلود

1396/4/7

42KB

دانلود

1396/4/7

16KB

اردیبهشت

دانلود

1396/3/4

35KB

دانلود

1396/3/15

56KB

دانلود

1396/3/16

39KB

دانلود

1396/3/8

33KB

دانلود

1396/3/8

34KB

دانلود

1396/3/8

34KB

دانلود

1396/3/8

18KB

فروردین

دانلود

1396/2/5

41KB

دانلود

1396/2/6

41KB

دانلود

1396/2/16

39KB

دانلود

1396/2/8

11KB

دانلود

1396/2/8

29KB

دانلود

1396/2/8

35KB

دانلود

1396/2/6

16KB

آمار ماهیانه سال 1395
آمار ماهیانه سال 1394
آمار ماهیانه سال 1393
آمار ماهیانه سال 1392
آمار ماهیانه سال 1391

توجه: تمامی فایلها با فرمت اکسل  می باشند.

آخرین بروزرسانی: 1396/12/02

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .