بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 4
بازدید ماه صفحه : 100
بازدید سال صفحه : 278
بازدید امروز سایت : 2287
بازدید هفته سایت : 26454
بازدید ماه سایت : 119132
بازدید سال سایت : 754078

شرح وظایف واحد آمار

  • جمع آوري وارسال اطلاعات مرتبط با عملكرد شركت در بازه هاي زماني متفاوت
  •  جمع آوري ، تحليل و جمع بندي اطلاعات ماهانه دريافتي در زمينه هاي توليد ، انتقال وتوزيع وايجاد جداول ونمودارها در كتابچه
  • ماهانه آماري برق گيلان جهت ارسال به مراكز آماري وتصميم گيرنده 
  • تكميل كردن نرم افزار آماري ارائه شده در نشست سالانه دفاتر اطلاعات وآمار بصورت ماهانه ، دوره اي وسالانه وارسال به شركت توانير
  • جمع آوري ، تحليل وجمعبندي اطلاعات سالانه از طرقهاي متفاوت در زمينه هاي توليد ، انتقال ، توزيع ونيروي انساني به منظور تهيه جداول ونمودارها وكمك در طراحي وچاپ كارنامه وهمكاري در قراردادن اطلاعات فوق در وب سايت برق گيلان
  • تهيه CD مولتي مدياي صوتي وتصويري از عملكرد سالانه شركت در زمينه هاي متفاوت
  • تهيه وتنظيم وارسال اطلاعات آماري خواسته شده از عملكرد شركت به شركتها وسازمانها ومراكزي كه به اين آمارها نياز دارند .
  • تنظيم وتهيه وايجاد بانكهاي اطلاعاتي از كتب موجود ومراكز CD هاي آموزشي واطلاعاتي
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .