امور نظارت بر تعمیرات

سمت: مدیر امور نظارت بر تعمیرات
آقای مهندس حمید بابائی گلسفید
ایمیل: h.babaei [at] gilrec.co.ir
تلفن: 01333661772
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت - سیستم های قدرت

سابقه خدمت دولتی: 24 سال

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0