افتخارات و تقدیرنامه ها

 

 

stat-honor.jpg  
تقدیرنامه آمار از معاون برق و انرژی وزارت نیرو 1401  
shahid-rajaei-1400.jpg
تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز استان گیلان سال 1399 جشنواره شهید رجایی دستگاه برگزیده سال 1400
جشنواره شهید رجایی دستگاه برتر سال 99 جشنواره شهید رجایی دستگاه برتر سال 99
تقدیرنامه وزارت نیرو بابت انتشار اوراق سلف برق صادراتی ترویج عفاف و حجاب 1400
لوح سپاس پویش هر هفته الف-ب-ایران98 تقدیرنامه پویش هر هفته الف-ب-ایران98
تندیس پویش #هرهفته_الف_ب_ایران کسب رتبه برتر با درجه عالی در طرح های ویژه ملی

ارزیابی عملکرد شرکت های برق منطقه ای شاخص های استراتژیک (طرح سیما)

لوح تقدیر وزیر محترم نیرو بابت پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
جشنواره شهید رجایی دستگاه برتر سال 98 جشنواره شهید رجایی دستگاه برتر سال 98
   
لوح سپاس هفته دولت سال 99 تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز استان گیلان
   
تقدیرنامه وزارت نیرو بابت جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 پورتال تقدیرنامه توانیر بابت ارزیابی شهید رجایی سال 97
   

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0