پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده و مناقصه
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
9811001تعمير و نگهداري ساختمانها و تأسيسات شرکت مناقصه 1398/02/171398/03/311398/02/231398/03/05مشاهده اطلاعات کامل
9831001سرویس حمل و نقل کارکنان واحدهای مختلف شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان(خودروهای استیجاری) ترک تشريفات 1398/02/181398/02/181398/02/181398/02/18مشاهده اطلاعات کامل
9712002خرید مواد و اجرای کامل عملیات پوشش عایقی RTV تجهیزات بیرونی پست 230 لاکان فراخوان محدود 1398/03/181398/04/311398/03/191398/04/03مشاهده اطلاعات کامل
T9711008خدمات علف چينی،باغبانی و نظافت پستهای انتقال و انبارها مناقصه 1397/10/181397/11/301397/10/181397/11/01مشاهده اطلاعات کامل
9731005رفع نواقص اسکاداي ايستگاه 230/63 کيلو ولت لوشان ترک تشريفات 1397/09/181397/09/181397/09/181397/09/18مشاهده اطلاعات کامل
T9712013تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی احداث نيروگاه خورشيدي جهت تأمين 20 درصد از انرژي مصرفي ساختمان ستاد فراخوان 1398/02/031398/03/311398/02/101398/02/25مشاهده اطلاعات کامل
9731004خريد،نصب،راه اندازي و بومي سازي سامانه نرم افزاري جامع بهره برداري ترک تشريفات 1397/12/151397/12/151397/12/151397/12/15مشاهده اطلاعات کامل
9612009تجديد عمليات اجراي خط63 کيلو ولت کابلي تغذيه پست مسکن مهر آستارا فراخوان محدود 1397/12/221398/01/311397/12/271398/01/26مشاهده اطلاعات کامل
9731006واگذاری خدمات بهره برداری پستهای فوق توزیع ترک تشريفات 1397/10/161397/10/161397/10/161397/10/16مشاهده اطلاعات کامل
9711010تجدید عملیات اجرایی مقاوم سازی و باز سازی سوله انبار مرکزی مناقصه 1397/12/051397/12/291397/12/081397/12/20مشاهده اطلاعات کامل
1 2
   آرشيو

5.3.11.0
V5.3.11.0