پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده و مناقصه
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
9712002خرید مواد و اجرای کامل عملیات پوشش عایقی RTV تجهیزات بیرونی پست 230 لاکان فراخوان محدود 1398/03/181398/04/311398/03/191398/04/03مشاهده اطلاعات کامل
9812004تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی 61 پست انتقال و فوق توزیع فراخوان محدود 1398/08/101398/11/271398/08/161398/08/27مشاهده اطلاعات کامل
9812002نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع استان گیلان فراخوان محدود 1398/06/261398/10/151398/06/311398/07/15مشاهده اطلاعات کامل
9712015عملیات ساختمانی 6 دستگاه فونداسیون اتصالات خطوط 230 کیلو ولت پست غرب رشت یک مرحله ای 1398/06/301398/10/221398/07/031398/07/22مشاهده اطلاعات کامل
9811009خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/63/230 کیلوولت 200 مگاولت آمپر و دو دستگاه ترانسفورماتور کمکی 500 کیلوولت آمپر و دو دستگاه ترانسفورماتور زمین 1445 آمپر دو مرحله ای 1398/07/231398/11/131398/07/281398/08/13مشاهده اطلاعات کامل
9811007خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 40 مگا ولت آمپر پست انزلی3 مناقصه 1398/05/091398/08/231398/05/131398/05/23مشاهده اطلاعات کامل
9891001تعداد939 بشکه انواع روغن سالم-کار کرده و سوخته ترانس مزايده 1398/06/091398/10/011398/06/211398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
9812001 خريد برجهاي دو مداره مشبک فولادي اتصالات 230 کيلو ولت پست غرب رشت فراخوان محدود 1398/05/161398/09/041398/05/201398/06/04مشاهده اطلاعات کامل
9811004مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری از 8 دستگاه خودروی دولتی مناقصه 1398/04/021398/07/241398/04/101398/04/24مشاهده اطلاعات کامل
9811002مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مفصل های خط 63 کیلو ولت سه مداره عضدی-آج بیشه-ملت مناقصه 1398/05/281398/09/251398/06/051398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4
   آرشيو

5.3.12.0
V5.3.12.0