مناقصه ها و مزایده ها
ردیف شماره فراخوان عنوان/موضوع فراخوان نوع فراخوان اسامی شرکت کنندگان در مناقصات و مزایدات شماره و تاریخ قرارداد مناقصه طبقه بندی موضوعی تاریخ تایید تاریخ انتشار/ارسال دعوتنامه برآورد مالی آخرین وضعیت مبلغ قرارداد طرف قرارداد متن قرارداد
1 2002001097000025 عملیات اجرای دیوار پست 63/20 کیلو ولت سنگر عمومی یک مرحله ای  ياسان گستر مدرن-حامیان سازه پی-آموت گستر گیل-پارس آمود خزر 1402/12/05 - 140211096 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/09/28‭ 1402/09/28 22/467/721/662 عقد قرارداد 29/521/193/005 یاسان گستر مدرن pdf-dl.png
2 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۲۲ عملیات اجرای فیبر نوری بر روی خطوط 230 کیلو ولت تغذیه کننده پست غرب رشت عمومی یک مرحله ای  مهندسی شبکه های برق– برق صنعتی شمال  140211087 1402/11/05 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/07/26 1402/07/26 16/798/915/799 عقد قرارداد 32/632/173/688 مهندسی شبکه های برق pdf-dl.png
3 2002001097000020 خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 کیلو ولت آمپری عمومی دو مرحله ای   صنعتی ماه نیرو -فن آوران صانع شرق - نو بین اتوماسیون برنا-فرس پیشگام-اسپادانا صنعت گلدشت 140212097   1402/12/24 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/07/19 1402/07/19 34/623/360/750 عقد قرارداد 45/600/000/000 صنعتی ماه نیرو pdf-dl.png
4 2002001097000019 خرید قسمتی از سیم هادی آلیاژ آلمینیومی AAAC Sycamore مورد نیاز پروژه های رفع فرسودگی  عمومی دو مرحله ای آلومتک 140212088 1402/12/10 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/07/17 1402/07/17 50/633/084/880 عقد قرارداد 112/988/592/718 آلومتک pdf-dl.png
5 2002001097000018 عملیات اجرایی اصلاح، مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خط 63 کیلو ولت تکمداره هشتپر - تالش عمومی یک مرحله ای توسعه مهندسی زاویر- مهندسی فرانیرو 140211091  1402/12/29  خدمات با فهرست بها 1402/07/08 1402/07/08 8/453/578/745 عقد قرارداد 20/665/030/989 مهندسی فرانیرو pdf-dl.png
6 2002001097000017 تامین باتری های سرب اسید در ولتاژها و ظرفیت های مختلف  عمومی دو مرحله ای پلاتین ایران - توسعه منابع انرژی توان 140212093 1402/12/26 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/07/04 1402/07/04 34/377/650/000 عقد قرارداد 35/504/540/000 پلاتین ایران pdf-dl.png
7 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۱۶ سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی دولتی شرکت عمومی یک مرحله ای خدماتی بهره ور سازان آتیه- رعد الکترونیک شهاب سو شمال غرب  140227064 1402/09/06 خدمات با فهرست بها 1402/06/27 1402/06/27 17/694/534/369 عقد قرارداد 18/225/370/399 بهره ورسازان آتیه pdf-dl.png
8 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۱۴ تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار و نرم افزار مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع گیلان عمومی یک مرحله ای صبا انرژی آفرین 140211060   1402/09/07 خدمات با فهرست بها 1402/05/21 1402/05/21 31/155/871/368 عقد قرارداد 31/155/871/368 صبا انرژی آفرین pdf-dl.png
9 2002001097000013 خرید 100 تن پیچ و مهره جایگزینی برجهای چهار مداره خط غرب رشت – انزلی – پره سر عمومی دو مرحله ای توان پیچ پویا 140212057   1402/08/23 خدمات بدون فهرست بها 1402/05/16 1402/05/16 65/568/752/000 عقد قرارداد 103/052/425/400 توان پیچ پویا pdf-dl.png
10 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۱۰ خدمات علف چینی،باغبانی و نظافت پستهای انتقال و فوق توزیع و انبارهای برق گیلان عمومی یک مرحله ای  ویرا تامین هوبر - عمران میلاد کاسپین 140211031  1402/06/04 خدمات بدون فهرست بها 1402/04/03 1402/04/03 79/265/096/038 عقد قرارداد 79/397/101/319 ویرا تامین هوبر pdf-dl.png
11 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۹ خدمات خودرویی برای انجام وظایف محوله اداری و عملیاتی(خودروهای استیجاری) عمومی یک مرحله ای  فن و اندیشه کادوس خزر 140227033   1402/05/23 خدمات بدون فهرست بها 1402/03/29 1402/03/29 131/216/276/496 عقد قرارداد 137/990/785/245  فن و اندیشه کادوس خزر pdf-dl.png
12 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۸ خرید ترانسفورماتورهای پست لوشان2 و توسعه پست میرزا کوچک  عمومی دو مرحله ای ایران ترانسفو 1402/10/12   140212062 خدمات با فهرست بها 1402/03/22 1402/03/22 1/469/823/311/415 عقد قرارداد 1/690/275/602/312 ایران ترانسفو pdf-dl.png
13 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۶ خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه احداث پست 63/20 کیلو ولت سلیمانداراب رشت  خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی برق مشانیر 140115075    1402/02/15 کالا,خدمات با فهرست بها 1402/03/07 1402/03/07 10/143/508/284 عقد قرارداد 10/143/508/284 خدمات مهندسی برق مشانیر pdf-dl.png
14 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۵ اجرای کانال و کابل کشی خط دو مداره 63 کیلو ولت پست رضوانشهر  عمومی یک مرحله  امکان نیرو فرج - بلند پایه آرتنوس - فنی و مهندسی پیمان برق پویا 1402/05/18    140211029  خدمات با فهرست بها 1402/03/06 1402/03/06 33/727/470/301 عقد قرارداد 39/310/717/090 امکان نیرو فرج pdf-dl.png
15 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۴ خرید برجهای دو مداره اتصالات 63 کیلو ولت پست 230/60 کیلو ولت غرب رشت محدود دو مرحله ای فراگستر بیستون  1402/07/15     140212036 خدمات با فهرست بها 1402/02/31 1402/02/31 15/736/103/254 عقد قرارداد 33/284/045/264 فراگستر بیستون pdf-dl.png
16 ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۳ خرید فیدرهای 20 کیلو ولت پروژهای احداث پست 20/63 کیلو ولت شهرک صنعتی صومعه سرا و توسعه پست 20/63 کیلو ولت..  عمومی دو مرحله ای ایستا نوآوران نیرو- حامیان سازه پی - صنایع برق زنگان پارس - پارس صنعت پرند - نوآوران برق آریا 1402/09/07  140212050 خدمات با فهرست بها 1402/02/20 1402/02/20 351/240/890/934 عقد قرارداد 268/169/549/950 نوآوران برق آریا pdf-dl.png
17 2001001097000039 عملیات دیوارکشی زمین پست 63/20 کیلو ولت رضوانشهر عمومی یک مرحله   گیل سپنتا سازه- حامیان سازه پی- مهرآزان خاک بوم هوسم- آموت گستر گیل 140211006 1402/03/28 خدمات با فهرست بها 1401/12/24 1401/12/24 9/776/565/494 عقد قرارداد 18/880/000/000  آموت گستر گیل pdf-dl.png
18 ۲۰۰۱۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۳۷ تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه مخابراتی انتقال و فوق توزیع عمومی یک مرحله مهندسی راژمان گستر آریا- ارتباطات فن کام کیش- هونام ارتباط نیروی ایرانیان- تعمیرات نیروی برق آذربایجان- فرایند کنترل نقش جهان 140211007 1402/06/21 خدمات با فهرست بها 1401/12/09 1401/12/09 32/354/803/174 عقد قرارداد 33/471/926/285 موج نیرو pdf-dl.png
19 1002001097000004 فروش انواع قرقره های خالی فلزی سیم و کابل مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان- الومتک 140219086 1402/10/20   1402/8/30 1402/8/30                   4,399,260,000 عقد قرارداد                      4,399,260,000 آلومتک pdf-dl.png
20 1002001097000006 فروش 3 دستگاه خودروی اسقاط مزایده عمومی شکوفه موتور گیلان 140219089 1402/10/24   1402/8/30 1402/8/30                      768,564,900 عقد قرارداد                         768,564,900 شکوفه موتور pdf-dl.png
21 1002001097000005 فروش سیم الملک و انواع لوله های آلومینیومی اسقاط مزایده عمومی فیدارفلز یاس- تابش سیم هیرکانیان- آلتون 140219102 1402/12/3   1402/10/25 1402/10/25                 14,225,800,000 عقد قرارداد                    14,225,800,000 آلتون pdf-dl.png
22 1002001097000007 فروش آهن آلات سیاه متفرقه (اسقاط) مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان- محمد میرزایی 140219098 1402/12/15   1402/10/17 1402/10/17                      806,960,000 عقد قرارداد                         806,960,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png
23 1002001097000007 فروش آهن آلات گالوانیزه مختلف(اسقاط) مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان- محمد میرزایی 140219099 1402/12/15   1402/10/17 1402/10/17                   7,576,800,000 عقد قرارداد                      7,576,800,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png
24 1002001097000007 فروش یراق آلات مختلف خطوط (اسقاط) مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان- محمد میرزایی 140219100 1402/12/15   1402/10/17 1402/10/17                      285,000,000 عقد قرارداد                         285,000,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png
25 1002001097000007 فروش انواع مقره بشقابی و ته مقره مختلف (شکسته و اسقاط) مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان- صادق ایمانی 140219101 1402/12/15   1402/10/17 1402/10/17                   3,487,120,000 عقد قرارداد                      3,487,120,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png
26 1002001097000005 فروش کابل در انواع مختلف(اسقاط) مزایده عمومی فیدارفلز یاس- تابش سیم هیرکانیان- آلتون 140219103 1402/12/15   1402/10/25 1402/10/25                 29,044,400,000 عقد قرارداد                    29,044,400,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png
27 1002001097000005 فروش  انواع سیم مسی عایقی ترانس قدرت برکناری(اسقاط) مزایده عمومی تابش سیم هیرکانیان 140219104 1402/12/15   1402/10/25 1402/10/25                 50,500,000,000 عقد قرارداد                    50,500,000,000 تابش سیم هیرکانیان  pdf-dl.png

دانلود لیست مناقصه ها و مزایده ها

لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

اندازه پرونده : 17025 bytes

لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۸

  لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

  لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

  اندازه پرونده : 234865 bytes

  لیست مناقصه ها و مزایده ها سال 1402

  امتیاز :  ۲/۸۳ |  مجموع :  ۶

   گزارش مناقصات از سامانه ستادایران

   گزارش مناقصات از سامانه ستادایران

   اندازه پرونده : 174975 bytes

   گزارش مناقصات از سامانه ستادایران

   امتیاز :  ۲/۸۳ |  مجموع :  ۶

    گزارش مزایده ها از سامانه ستادایران

    گزارش مزایده ها از سامانه ستادایران

    اندازه پرونده : 145949 bytes

    گزارش مزایده ها از سامانه ستادایران

    امتیاز :  ۲/۷۱ |  مجموع :  ۷


     تعداد مزایده ها و مناقصه ها
     سال
     تعداد مناقصه
     تعداد مزایده
     1399 20 5
     1400 23 4
     1401 30 9
     1402 27 16

     جزئیات مزایده و مناقصه
     آرشیو
     صفحه :
     گزارش آمار بازدید
     ×

     6.1.10.0
     گروه دورانV6.1.10.0